Tuki- ja liikuntaelimistön ultraäänikuvaus

EULAR workshopUltraäänikuvauslaite on perinteisesti ollut diagnostiikassa käytetty tutkimusväline. Käytännössä laitteet ovat olleet korkeiden hintojensa vuoksi yksityisten henkilöiden tavoittamattomissa ja koulutusmahdollisuudetkin ovat rajoittuneet lähinnä lääketieteellisen tiedekunnan radiologian koulutusohjelmaan. Nopeasti kehittyvän terveysteknologian myötä myös ultraäänikuvauslaitteiden kehitys on ollut valtava. Tänä päivänä hyvätasoisen ultraäänilaitteen käyttäjiä eivät enää ole pelkästään sairaaloissa työskentelevät radiologit, vaan hintojen laskettua laitteet ovat tulleet myös muiden ammattiryhmien, kuten fysioterapeuttien ulottuville. Tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) ultraäänikuvaamiseen liittyvät koulutusmahdollisuudet ovat ulkomailla hyvät ja Suomessakin vilkastumassa. On korkea aika esitellä TULE-ultraäänikuvausta perusteellisemmin ja tuoda myös esiin, kuinka erityisesti fysioterapeutti voi auttaa potilaita ja kehittää terveydenhuoltoalaa ultraäänikuvauksen eli sonografian saralla. Sonografia.fi antaa tietoa TULE-ultraäänikuvauksesta kiinnostuneelle mm. koulutukseen, oppimateriaaliin ja laitteistoon liittyvissä asioissa ja esittelee fysioterapeutin suorittamaan kuvantamiseen liittyviä näkemyksiä kysymysten ja vastausten kautta. Sivusto myös tarjoaa tietoa TULE-vaivoista ultraäänikuvien ja artikkeleiden muodossa. Tästä saattaa olla apua kenelle tahansa asianosaiselle.

Osa tällä sivustolla esitetyistä ultraäänikuvista on otettu potilastilanteissa ja ajan säästön vuoksi niihin ei ole tehty hienosäätöä. Myös kuvien pakkaus heikentää kuvien laatua. Tämän vuoksi jokainen sivulla oleva kuva on epätarkempi kuin ultraäänilaitteen näytöllä. Kuvat ovat julkaistu potilaiden suostumuksella.

Sivuston sisällöstä vastaa allekirjoittanut.

Seppo Appelqvist
Fysioterapeutti