Koulutus

Smug hamstring3
Robert Laus ja Chris Myers opettamassa Hamstring -lihasten tutkimista Sports Medicine Ultrasound Groupin järjestämällä kurssilla 2015: ”Intermediate ultrasound imaging in sports medicine”

Ultraäänikuvauksen yleistyessä myös alan koulutustarjonta on kasvussa. Lisääntyvä kirjallisuus ja internet ovat parantaneet huomattavasti myös itseopiskelun mahdollisuuksia. Englanninkielistä oppimateriaalia löytyy runsaasti.

Opiskelun tärkein osuus on silti käytäntö. Lääkäriä alempitasoisella koulutuspohjalla toteutettu ultraäänikuvaustoiminta on alkanut Suomessa jo 80-luvulla. Tällöin hoitajat suorittivat sikiöseurantaa ultraäänellä, lähinnä työpaikkakoulutuksen myötä. Ammattikorkeakoulutasoisesti ultraäänihoitajan eli sonograaferin koulutus alkoi 2000-luvulla, jolloin sonograafereita on koulutettu mm. sikiöseurantaan ja verisuonten kuvantamiseen. Suomen röntgenhoitajaliiton alayhdistyksenä toimiva sonograaferijaosto järjestää nykyään myös itse koulutusta, jossa mukana voi olla myös TULE-kuvantamiseen liittyviä aiheita.

Fysioterapeuteille kohdistuvia, lähinnä kaksipäiväisiä koulutuksia on järjestetty Suomessa muutamia vuosia. Nämä toimivat edelleen erinomaisena TULE-ultraäänikuvauksen johdantona ja tarjoavat myös valmiita työkaluja ultraäänen fysioterapeuttiseen hyödyntämiseen vaikkapa lihasaktivaation tutkimisen ja harjoittelun alueella.

Radiologi Saulius Rutkauskas pitämässä ultraäänikurssia

Suomessa on mahdollisuus opiskella TULE ultraäänikuvantamista aiheeseen erikoistuneen radiologin, Saulius Rutkauskaksen toimesta. Hänen ultraäänikoulutukset ovat avoimia kaikille terveydenhuoltoalan tutkinnon suorittaneille, jotka kohtaavat patologiaa työssään. Peruskurssilla läpikäydään TULE ultraäänianatomian perusteet, opetetaan tärkeimpien nivelten standardoidut tutkimusmenetelmät ja tuodaan esille ultraäänilöydöksiä tyypillisissä patologioissa. Työpajan jälkeen osallistuja pystyy hyödyntämään diagnostisen ultraäänen tuomia etuja työelämässä.

Seuraava koulutus toteutuu 1-2.12.2023 Philipsin tiloissa Espoossa

Lisätietoa: https://www.ultrasoundcenter.eu/en/course/basics-of-musculoskeletal-ultrasound

 

Belek4
EULAR Basic ultrasound course, 2016 Belek

Fysioterapeutin on mahdollista käydä myös ulkomailla TULE-kuvantamiseen liittyviä eripituisia kursseja, joissa TULE-rakenteita kuvataan systemaattisesti läpi. Sisältö voi keskittyä lähinnä terveiden rakenteiden kuvantamiseen tai painopiste voi olla kudosvaurioissa. Kurssien aihealueet vaihtelevat vaatimustason tai anatomisen alueen mukaan. Koulutus voidaan suunnata ensisijaisesti radiologeille tai kuten tavallisemmin, tarkemmin määrittelemättä kaikille asiasta kiinnostuneille, mukaan lukien yliopistotasoa alemmat koulutustasot. Niinpä myös fysioterapeutti voi olla tervetullut kurssille, jossa kouluttajina toimivat esim. Euroopan muskuloskeletaaliseen radiologiyhteisöön (ESSR) kuuluvat radiologit. Euroopan reumatologiyhteisön alaisuudessa toimivalla kurssilla reumatologian professorina toimiva kouluttaja totesi eri ammattiryhmien, kuten fysioterapeuttien esiintymisen samassa ryhmässä olevan hyvä asia, koska eri ammateissa työskentelevillä on hieman toisistaan poikkeava näkökulma.

Tuki- ja liikuntaelimistön ultraäänikoulutusta työpaikallasi

Sonografia 1
Laura Horton pitämässä olkapään kuvantamiseen liittyvää työpajaa  sonografiapäivillä Helsingissä 2015

Järjestän tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) ultraäänikoulutusta mm. työpaikallasi. Koulutustarjontana ovat ylärajakurssi (2 pv) ja alaraajakurssi (2 pv) (lähitulevaisuudessa myös vartalo, 1pv). Kurssit ovat suunnattuja terveydenhuoltoalan tutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kohtalainen TULE-anatomian tuntemus. Aikaisempaa kokemusta ultraäänikuvauksesta ei tarvita. Kurssit ovat toisistaan irrallisia, joten ne ovat suoritettavissa halutussa järjestyksessä tai niistä voidaan suorittaa vain toinen.

Koulutus toteutetaan ”hands on” –tyylisesti, jossa käytännön osuus on n. 90 %. Koulutuksen päätavoitteena on, että osallistuja oppii ultraäänilaitteen toimintojen perusteet, suorittamaan nivelten ultraäänitutkimukset ESSR:n standardien mukaisesti ja paikantamaan suuren määrän TULE rakenteita. Kurssipäivän aikana paikannetaan yli 100 yksityiskohtaa.

Pienellä osallistujamäärällä toteutettu koulutus tarjoaa oppimisen kannalta huomattavan edun verrattuna suureen ryhmään, jossa saman koneen saattaa jakaa jopa 10 osallistujaa. Pienryhmässä ohjattuun kuvantamiseen jää jokaiselle runsaasti aikaa, ja myös yksilölliset toiveet voidaan ottaa paremmin huomioon. Koulutuksen sisältö on samantyyppinen kuin Euroopan muskuloskeletaalisen radiologiyhteisön tai Euroopan reumatologiyhteisön suosittelemilla ultraäänikuvauksen perus-/jatkokursseilla.

Yhdysvaltalainen radiologi Jon Jacobson pitämässä nilkkaan liittyvää työpajaa MUSoc kongressissa Tel Avivissa. Musculoskeletal ultrasound society on kansainvälinen yhteisö, jonka vuosittain järjestettävä kongressi kokoaa MSK ultraäänen pariin osallistujia ympäri maailmaa

Vaikka koulutuksen pääteemana on rakenteiden paikantaminen ja oikean kuvaustekniikan oppiminen, tarjoaa opetus myös runsaasti taustatietoa ja antaa vastauksia esim. seuraavan tyyppisiin kysymyksiin:

-Missä rotator cuff repeämät tyypillisimmin sijaitsevat?
-Mihin yksityiskohtiin labrumin osalta kiinnitetään huomiota ja mikä voi virheellisesti muistuttaa repeämää?
-Mistä kyynärniveleen kertynyt neste voidaan kuvata ja mihin se kerääntyy helpoiten?
-Miltä karpaalikanavaoireyhtymä voi näyttää ultraäänessä ja mikä voi aiheuttaa väärän negatiivisen löydöksen?
-Missä sijaitsee ylimääräinen abductor digiti minimi?
-Paljonko nestettä peroneusjänteiden jännetupessa fibulan alapuolella on vielä normaali?
-Kuinka polven ruston kulumamuutokset näkyvät ultraäänessä ja miten se ilmenee ensiksi?
-Kuinka suoritetaan mortonin neurooman tutkiminen?

Ennen kurssia osallistuja perehtyy omatoimisesti ultraäänikuvauksen perusteisiin, laitteen säätöön ja kuvausvääristymiin mm. kouluttajan antamien materiaalin ja linkkien kautta. Laitteen toiminta ja kuvan säätäminen käydään läpi kurssin alussa (1h).

Liitteenä alustava listaus kuvattavista rakenteista. Mukaan voi tulla pieniä muutoksia, lähinnä yksilöllisistä toiveista ja ajankulusta riippuen. Sopimuksen mukaan koulutus voidaan toteuttaa peräkkäisten päivien sijaan kahtena erillisenä yksipäiväisenä osana tai koulutus voidaan räätälöidä yksipäiväiseksi.

Yläraajakurssin ohjelma (pdf, 390kb)

Alaraajakurssin ohjelma (pdf, 389kb)

Italialainen radiologi Carlo Martinoli on kirjoittanut yhdessä Stefano Bianchin kanssa kirjan Ultrasound of the Musculoskeletal System (2007). Teos on yhä merkittävin ja samalla Amazonin myydyin MSK ultraääneen liittyvä kirja (MUST-1, 2018 Amsterdam)

Kouluttaja: Fysioterapeutti Seppo Appelqvist (kouluttajan ultraäänitausta, pdf, 439kb)

Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet, joilla on terveydenhuoltoalan tutkinto ja vähintään kohtalainen TULE-anatomian perustuntemus

Aikataulu: Klo 9-16 tai sopimuksen mukaan, välissä lounastauko

Todistus: Kurssin läpikäyneelle osallistumistodistus

Peruutukset: Lisämaksutta 2 viikkoa ennen kurssia. Tätä myöhemmin peruutettaessa palautetaan 50 % kurssihinnasta, ellei korvaavaa osallistujaa ole

Laitteisto: Alpinion E-cube i7 (4, 12 ja 16 MHz:n anturit)

Osallistujamäärä: 2 – 6. Enintään 3 osallistujaa/laite

Kurssin hinta: 395 € (+alv 24 %)/ henkilö/2pv (yläraaja- tai alaraajakurssi). Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. Toteutumisen ehtona 2 – 6 osallistujaa, 200 km:n säteellä Tampereelta (esim. Helsinki, Turku, Pori, Jyväskylä, Lahti). Kauempana olevan koulutuksen hinta sovitaan erikseen

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: etunimi.sukunimi (a) gmail.com. Puh. 0400 918 074/Seppo Appelqvist

Suositeltavat koulutuspäivät työpaikallasi: Kaikki muut paitsi torstai ja perjantai