Kirjallisuus

Tuki- ja liikuntaelimistön ultraäänikuvaukseen liittyvä kirjallisuus on nykyään runsasta. Kirjat poikkeavat toisistaan mm. käytännön painotuksen ja laajuuden osalta. Myös kuvien ja tekstimäärän suhteessa on eroavaisuuksia. Kuvien laatu on heikompaa vanhemmissa teioksissa. Kirjoja on vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen, koska kirjat ovat varustettuja omilla vahvuuksillaan. Seuraavassa joitain kirjoja lyhyen arvion kera.

 

Ultrasound of the Musculoskeletal System (Medical Radiology / Diagnostic Imaging). Stefano Bianchi, Carlo Martinoli, 2007 Springer

Ultrasound of the Musculoskeletal System (Medical Radiology / Diagnostic Imaging). Stefano Bianchi, Carlo Martinoli, 2007 Springer

MSK –kuvantamisen perusteos, jonka tulisi löytyä jokaisen aiheen parissa työskentelevän käsikirjastosta. Kirja saattaa löytyä netistä myös pdf-versiona, mutta mikäli haluaa säilyttää hermonsa, kannattaa hankkia paperiversio, jonka lukeminen on huomattavasti miellyttävämpää. Tällöin voi myös tehdä alleviivauksia tärkeistä kohdista ja palata niihin helposti uudestaan. Tämä on 974 sivua sisältävän kirjan kohdalla tärkeää.

Arvosana: 5/5
Practical Musculoskeletal Ultrasound. Eugene McNally, 2014, 2nd edition, Elsevier

Practical Musculoskeletal Ultrasound. Eugene McNally, 2014, 2nd edition, Elsevier

Käytännön ohjeita sisältävän kirjan hankkiminen on kuvantamista aloittavalle hyödyllinen hankinta. Kyseinen kirja soveltuu hyvin tähän tarkoitukseen. Verkkoversiossa nähtävillä kirjan lisäksi yli 100 videota. 440 sivua.

Arvosana: 4/5
Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound. Jon A. Jakobson, 2013 Elsevier, Saunders

Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound. Jon A. Jakobson, 2013 Elsevier, Saunders

Pehmeäkantinen Jakobsonin kirja on hinta-laatusuhteeltaan alan parhaita. Osa kuvista alkaa olla jo vanhoja, mutta sanoma tulee niistäkin esille. Kirja tukee sekä käytännön kuvaamisen opettelua, että kudosvaurioitten patologian oppimista. Kirjaan kuuluu verkkoversio, joka sisältää runsaasti videoklippejä.

Arvosana: 4/5
Musculoskeletal Ultrasound. Marnix van Holsbeeck, Joseph Introcaso, 2001, 2nd edition, Mosby

Musculoskeletal Ultrasound. Marnix van Holsbeeck, Joseph Introcaso, 2001, 2nd edition, Mosby

Vanhojen kuviensa vuoksi ensivaikutelmalta kirja vaikuttaa aikansa eläneeltä, mutta lukemisen jälkeen kirja paljastuu erinomaiseksi. Kuvat ovat riittävän hyviä myös ultraäänikuviin vähemmän perehtyneelle ja niiden informaatio on riittävä. Teoriapuoli on selkeä, esim. kudosvaurioiden paraneminen on käyty läpi tässä kirjassa tarkemmin kuin monissa uudemmissa kirjoissa. Myös artefaktoille on varattu oma kappale, toisin kuin monissa muissa alan kirjoissa. 648 sivua.

Arvosana: 4/5
Musculoskeletal Ultrasound. Ian Beggs, 2014, 1st edition, Lippincott Williams and Wilkins

Musculoskeletal Ultrasound. Ian Beggs, 2014, 1st edition, Lippincott Williams and Wilkins

Selkeä, käytännön ohjeita sisältävä teos hyvien kuvien kera. Sopivan kompakti, 339 sivua. Kirja kokonaisuudessaan myös verkossa.

Arvosana: 4/5
Diagnostic Ultrasound: Musculoskeletal. James F Griffith, 2015, Elsevier

Diagnostic Ultrasound: Musculoskeletal. James F Griffith, 2015, Elsevier

Muista kirjoista poiketen tässä teoksessa aiheet ovat käyty läpi enemmän luettelotyyliin. Kuvien määrä on todella runsas ja haluttu aihealue on helppo löytää. Teos ei sisällä käytännön kuvaamiseen liittyviä vinkkejä, mutta sen sijaan kuvia jossa anturin sijainti ja ultraäänikuva sijaitsevat vierekkäin. Anatomian osuus on laaja ja sisältää vartalon kuvantamista, joka usein puuttuu. Kuvamateriaaliin sisältyy paljon kuvia pehmytkudosmassoista, joiden läpikäyminen on tärkeää erityisesti fysioterapeuteille. Eri sairauksiin liittyvät kudosmuutokset muistuttavat helposti niitä muutoksia, joita katsotaan fysioterapeutin näkökulmasta. Tämä tuo asiaan kuuluvaa varovaisuutta kuvien tulkintaan ja auttaa muistamaan että varsinaisen diagnoosin tekee lääkäri. 1008 sivua sisältävään krjaan liittyy myös nettiversio.

Arvosana: 4/5
Musculoskeletal ultrasound, 3rd edition. Marnix T van Holsbeeck, Joseph H Introcaso, 2016, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd

Musculoskeletal ultrasound, 3rd edition. Marnix T van Holsbeeck, Joseph H Introcaso, 2016, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd

Kattava teos MSK ultraäänestä. Kirja soveltuu laajan teoreettisen osuuden vuoksi hyvin myös kirjoitusten lähteeksi. Kirja sisältää keskimääräistä enemmän sairauksiin ja niiden hoitoon liittyvää tietoa, kuin esim. käytännön kuvantamiseen liittyvän tiedon osuus on vähäinen. Laadukas kirja soveltuu parhaiten myöhemmin luettavaksi. 1124 sivua. Myös nettiversio.

Arvosana: 4/5
Ultrasound Imaging for Rehabilitation of the Lumbopelvic Reg: A Clinical Approach. Jackie L Whittaker, 2007 Churchill Livingstone, Elsevier

Ultrasound Imaging for Rehabilitation of the Lumbopelvic Reg: A Clinical Approach. Jackie L Whittaker, 2007 Churchill Livingstone, Elsevier

Markkinoilla on yllättävän vähän kirjallista materiaalia kuntouttavasta ultraäänikuvantamisesta (Rehabilitative ultrasound imaging). Kyseinen kirja keskittyy syvien vatsalihasten ja selkälihasten kuvantamiseen. Kirja on jo suhteellisen iäkäs, mikä näkyy kuvien laadussa. Kunnollinen anatomian osuus puuttuu. Aihetta olisi ehkä kannattanut käsitellä laajemmin ja käydä läpi mm. vatsalihasten erkaantumaa, koska sitä esiintyy paljon. Kirjassa on myös suhteellisen suppeasti esimerkkejä harjoittelun soveltamisesta. Fysioterapeutille aihealue on kuitenkin keskeinen eikä muita vastaavia teoksia juuri ole. 183 sivua.

Arvosana: 3/5
Ultrasound of the Shoulder (Musculoskeletal Ultrasound Series). Carlos F. Arend, 2013, Master Medical Books, Inc

Ultrasound of the Shoulder (Musculoskeletal Ultrasound Series). Carlos F. Arend, 2013, Master Medical Books, Inc

Selkeä ja kattava teos olkapään kuvantamisesta. Mukana on myös yleistä taustatietoa olkapään vaivoista. Kirja sisältää sekä käytännön osuuden kuvantamisen oppimiseksi, että kuvia patologiasta. Samantyyppinen sisältö on mukana myös laajemmissa teoksissa, joten tämä kirja ei ole hankintana aivan välttämätön monipuolisesti TULE kuvantamista käyttävällä. Silti kaikki kuvamateriaali on aina kotiin päin. 280 sivua.

Arvosana: 3/5
Musculoskeletal Ultrasound with MRI Correlations. Vikram S. Dogra & Diana Gaitini, 2010, Thieme Medical Publishers, Inc

Musculoskeletal Ultrasound with MRI Correlations. Vikram S. Dogra & Diana Gaitini, 2010, Thieme Medical Publishers, Inc

Kirja on helposti luettava teos, joka soveltuu parhaiten jonkin käytännön kuvantamisohjeita sisältävän kirjan kaveriksi. Nimestä huolimatta MRI-kuvien määrä kirjassa on melko vähäinen. Suurin puute on silti melko suppea kokonaisuus ja osittain vanhahko kuvamateriaali. 258 sivua.

Arvosana: 3/5