Koulutus

Smug hamstring3
Robert Laus ja Chris Myers opettamassa Hamstring -lihasten tutkimista Sports Medicine Ultrasound Groupin järjestämällä kurssilla 2015: ”Intermediate ultrasound imaging in sports medicine”.

Ultraäänikuvauksen yleistyessä myös alan koulutustarjonta on kasvussa. Lisääntyvä kirjallisuus ja internet ovat parantaneet huomattavasti myös itseopiskelun mahdollisuuksia. Englanninkielistä oppimateriaalia löytyy runsaasti; jos kaiken aikoo lukea huolella, on vuosi siihen helposti liian lyhyt aika.

Opiskelun tärkein osuus on silti käytäntö. Lääkäriä alempitasoisella koulutuspohjalla toteutettu ultraäänikuvaustoiminta on alkanut Suomessa jo 80-luvulla. Tällöin hoitajat suorittivat sikiöseurantaa ultraäänellä, lähinnä työpaikkakoulutuksen myötä. Ammattikorkeakoulutasoisesti ultraäänihoitajan eli sonograaferin koulutus alkoi 2000-luvulla, jolloin sonograafereita on koulutettu mm. sikiöseurantaan ja verisuonten kuvantamiseen. Suomen röntgenhoitajaliiton alayhdistyksenä toimiva sonograaferijaosto järjestää nykyään myös itse koulutusta, jossa mukana voi olla myös TULE-kuvantamiseen liittyviä aiheita.

Fysioterapeuteille kohdistuvia, lähinnä kaksipäiväisiä koulutuksia on järjestetty Suomessa muutamia vuosia. Nämä toimivat edelleen erinomaisena TULE-ultraäänikuvauksen johdantona ja tarjoavat myös valmiita työkaluja ultraäänen fysioterapeuttiseen hyödyntämiseen vaikkapa lihasaktivaation tutkimisen ja harjoittelun alueella.

 

Belek4
EULAR Basic ultrasound course, 2016 Belek

Fysioterapeutin on mahdollista käydä ulkomailla TULE-kuvantamiseen liittyviä eripituisia kursseja, joissa TULE-rakenteita kuvataan systemaattisesti läpi. Sisältö voi kohdistua terveiden rakenteiden kuvantamiseen (sonoanatomia) tai kudosvaurioihin (sonopatologia).  Kursseilla voi olla jokin tietty painopiste (esim. reuma tai urheilulääketiede) ja se voidaan suunnata ensisijaisesti radiologeille tai tarkemmin määrittelemättä kaikille asiasta kiinnostuneille, mukaan lukien yliopistotasoa alemmat koulutustasot. Niinpä myös fysioterapeutti voi olla tervetullut kurssille, jossa kouluttajina toimivat Euroopan muskuloskeletaaliseen radiologiyhteisöön (ESSR) kuuluvat radiologit. Euroopan reumatologiyhteisön alaisuudessa toimivalla kurssilla reumatologian professorina toimiva kouluttaja totesi eri ammattiryhmien, kuten fysioterapeuttien esiintymisen samassa ryhmässä olevan hyvä asia, koska eri ammateissa työskentelevillä on hieman toisistaan poikkeava näkökulma.

 

Sonografia 1
Laura Horton pitämässä olkapään kuvantamiseen liittyvää työpajaa  sonografiapäivillä Helsingissä 2015.

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SONOGRAFIAKOULUTUS METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA
Vuonna 2017 Suomessa toteutuvassa koulutuksessa otettiin iso askel eteenpäin Metropolia Ammattikorkeakoulun aloitettua fysioterapeuteille suunnatun TULE-sonografiaan keskittyvän koulutuksen. Koulutusjakso on laajuudeltaan 7 op koostuen etäopinnoista, luennoista ja työpajoista. Oppiaineet sisältävät mm. fysiikkaa, laitteiden säätöä ja rakenteiden paikantamista ultraäänen avulla. Koulutuksen läpikäyneillä on mahdollisuus osallistua suunnitteilla olevaan jatkokoulutukseen. Toteutuessaan tämä 30 op:n kokonaisuus antaa hyvät eväät hyödyntää TULE-ultraäänikuvausta fysioterapeutin tarpeita vastaavasti.

 

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN ULTRAÄÄNIKOULUTUSTA TAMPEREELLA TAI TYÖPAIKALLASI

Järjestän tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) ultraäänikoulutusta Tampereella ja halutessasi myös työpaikallasi (pääasiassa 200 km:n säteellä Tampereelta). Koulutustarjontana ovat ylärajakurssi (1 pv) ja alaraajakurssi (1 pv). Kurssit ovat suunnattuja terveydenhuoltoalan tutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kohtalainen TULE-anatomian tuntemus. Aikaisempaa kokemusta ultraäänikuvauksesta ei tarvita. Kurssit ovat toisistaan irrallisia, joten ne ovat suoritettavissa halutussa järjestyksessä tai niistä voidaan suorittaa vain toinen.

Kurssien alussa käydään lyhyesti läpi laitteiston perussäädöt ja kuvaustekniikka. Koulutus toteutetaan pääosin ”hands on” –tyylisesti, jossa käytännön osuus on n. 90 %. Päätavoitteena on auttaa osallistujaa paikantamaan runsaasti eri TULE-rakenteita. Kurssipäivän aikana paikannetaan yli 100 yksityiskohtaa.

Pienellä osallistujamäärällä toteutettu koulutus tarjoaa oppimisen kannalta huomattavan edun verrattuna suureen ryhmään, jossa saman koneen saattaa jakaa jopa 10 osallistujaa. Pienryhmässä kuvantamiseen jää jokaiselle runsaasti aikaa ja myös yksilölliset toiveet voidaan ottaa paremmin huomioon. Koulutuksen sisältö on samantyyppinen kuin Euroopan muskuloskeletaalisen radiologiyhteisön tai Euroopan reumatologiyhteisön suosittelemilla ultraäänikuvauksen peruskursseilla.

Kouluttaja: Fysioterapeutti Seppo Appelqvist (kouluttajan ultraäänitausta,pdf)

Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet, joilla on terveydenhuoltoalan tutkinto ja vähintään kohtalainen TULE-anatomian perustuntemus

Aikataulu: Klo 10.00 – 17.00, välissä lounastauko

Todistus: Kurssin läpikäyneelle osallistumistodistus

Peruutukset: Lisämaksutta 2 viikkoa ennen kurssia. Tätä myöhemmin peruutettaessa palautetaan 50 % kurssihinnasta, ellei korvaavaa osallistujaa ole

Koulutuspaikka: Lääkärikeskus Medical (Tampere, Hämeenkatu 25 B, 5. krs), tai sopimuksen mukaan esim. työpaikallasi

Laitteisto: Alpinion E-cube i7 (4, 12 ja 16 MHz:n anturit)

Osallistujamäärä: Lääkärikeskus Medicalissa maksimissaan 3 osallistujaa, muualla 3 – 6. Enintään 3 osallistujaa/ laite

Kurssin hinta: Lääkärikeskus Medicalissa: 200 € (+alv)/ henkilö/ päivä

Muualla: 250 € (+alv 24 %)/ henkilö/ päivä (yläraaja- tai alaraajakurssi). Toteutumisen ehtona 2 – 6 osallistujaa, 200 km:n säteellä Tampereelta (esim. Helsinki, Turku, Pori, Jyväskylä, Lahti). Kauempana olevan koulutuksen hinta sovitaan erikseen

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: etunimi.sukunimi (a) gmail.com. Puh. 0400 918 074/Seppo Appelqvist

Tulevia koulutuksia Tampereella:

27.10.2018 Yläraajakurssi

28.10.2018 Alaraajakurssi

Koulutuspäivät muualla: Suositeltavat koulutuspäivät ovat perjantai ja lauantai. Myös muut päivät ovat mahdollisia