Suorien vatsalihasten erkaantuma

 

Ultraäänikuva erkaantuneista vatsalihaksista. Mittaustulos 2,49cm navan ja rintalastan alaosan puolesta välistä. Tässä tapauksessa rasvakerros heikentää näkyvyyttä ja kuvan perusteella rakenteiden hahmottaminen onkin vaikeaa. Anturin liikuttaminen ja vatsalihasten aktivointi tekee suorien vatsalihasten- ja niitä yhdistävän sidekudosrakenteen (linea alba) paikantamisen kuitenkin suhteellisen helpoksi ja mahdollinen mittausvirhe on maksimissaan luokkaa pari millimetriä.
Ultraäänikuva lievästi erkaantuneista vatsalihaksista. Mittaustulos 2,49cm navan ja rintalastan alaosan puolesta välistä. Tässä tapauksessa rasvakerros heikentää näkyvyyttä ja kuvan perusteella rakenteiden hahmottaminen onkin vaikeaa. Anturin liikuttaminen ja vatsalihasten aktivointi tekee suorien vatsalihasten- ja niitä yhdistävän sidekudosrakenteen (linea alba) paikantamisen kuitenkin suhteellisen helpoksi ja mahdollinen mittausvirhe lienee enintään pari millimetriä.

Suorien vatsalihasten erkaantuma on yleinen ongelma synnyttäneillä. Raskauden aikana tapahtuvat hormonaaliset muutokset tekevät sidekudoksen löysemmäksi, joka yhdessä vatsan kasvamisen kanssa pyrkii venyttämään myös suoria vatsalihaksia yhdistävää linea alba -rakennetta. Noin kolmanneksella synnyttäneistä voidaan todeta jonkin asteinen suorien vatsalihasten erkaantuma. Tämä saattaa olla myös esteettinen ongelma, mutta usein häiritsevämpänä tekijänä on heikentynyt kyky käyttää vatsalihaksia ja kipuongelmat, jotka johtuvat keskivartalon tuen puuttumisesta. Erkaantuma voi johtaa myös tyrän muodostumiseen, lantionpohjan ongelmiin ja tasapainon häiriintymiseen. Synnytyksen jälkeen erkaantuma alkaa korjautua välittömästi. Suurimmat muutokset tapahtuvat ensimmäisen 2kk aikana, jonka jälkeen muutokset ovat vähäisempiä.1 Edistymistä voi tapahtua vielä vuoden jälkeen.5 Kaikilla tilanne ei kuitenkaan palaudu normaaliksi.1 Oikeaoppisesta keskivartalon lihasten harjoittelusta on todennäköisesti hyötyä niin ennaltaehkäisevästi kuin korjaavassakin mielessä.1,2,3

 

Suorien vatsalihasten välin mittaamisessa voidaan käyttää mm. mittanauhaa tai sormimittaa, mutta luotettavin keino arvioida vatsalihasten erkaantumaa on ultraäänikuvaus, jossa eri mittaajien väliset erot ovat luokkaa 1mm.4 Erkaantuma voi sijaita missä tahansa rintalastan miekkalisäkkeen (processus xiphoideus) ja häpyluun välissä, tavallisesti kuitenkin navan ympärillä tai hieman sen yläpuolella. Kirjallisuudessa erkautumalle esitetään erilaisia kynnysarvoja. Suorien vatsalihasten voidaan todeta erkaantuneen toisistaan, mikäli näiden väli on n. yli 2 cm mitattuna navan ja miekkalisäkkeen puolesta välistä tai navan ja häpyluun puolesta välistä. Hieman yli 1cm väliäkin voidaan pitää lievänä erkaantumana alle 45-vuotiailla, koska heillä väli on normaalisti n. 1cm. Navan seudulla normaali lukema on n. 2,7cm.1

 

Ultraääni on hyödyllinen apukeino syvien vatsalihasten ja lantionpohjanlihasten toiminnan tutkimisessa ja harjoittelussa. Ruudulla näkyvä kuva antaa tietoa syvien lihasten jänteydestä ja kyvystä aktivoitua ennen pinnallisia lihaksia. Reaaliaikaisen palautteen myötä potilas saa kokemuksen millaisella yrityksellä lihakset saadaan toimimaan.

 

LÄHTEET

1.Suorien vatsalihasten erkaantuma ja vatsalihasharjoitteet synnyttäneillä naisilla. Opas Naistenklinikan ja Kätilöopiston sairaalan fysioterapeuteille. Mari Camut & Ira Rissanen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Fysioterapia (AMK), Fysioterapian koulutusohjelma, Opinnäytetyö, Syksy 2012

2.Effects of exercise on diastasis of the rectus abdominis muscle in the antenatal and postnatal periods: a systematic review. Benjamin DR, van de Water AT, Peiris CL.  Physiotherapy, March 2014, Volume 100, Issue 1, Pages 1–8

3.Behavior of the Linea Alba During a Curl-up Task in Diastasis Rectus Abdominis: An Observational Study. Lee D, Hodges PW, Orthop Sports Phys Ther. 2016 Jul;46(7):580-9

4.Measurement methods to assess diastasis of the rectus abdominis muscle (DRAM): A systematic review of their measurement properties and meta-analytic reliability generalisation. A.T.M. van de Water, Manual Therapy February 2016, Volume 21, Pages 41–53

5.The Relationships Between Inter-recti Distance Measured by Ultrasound Imaging and Abdominal Muscle Function in Postpartum Women: A 6-Month Follow-up Study. Lih-Jiun Liaw, Miao-Ju Hsu, Chien-Fen Liao, Mei-Fang Liu, Ar-Tyan Hsu. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, volume 41, number 6, june 2011, 435-443